Review: Alexandria Thomas wriites on Ebony Patterson exhibit